Skip Navigation
 

Polityka prywatności


Antkop chroni dane osobowe osób korzystających z niniejszego Serwisu w ten sposób, że wszystkie przekazane za pośrednictwem strony www informacje dotyczące danych osobowych (adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów) oraz inne informacje pozwalające zidentyfikować personalia użytkownika nie są ujawniane podmiotom zewnętrznym.

Dane, o których mowa powyżej mogą zostać ujawnione osobom trzecim wyłącznie, jeżeli Antkop zostanie wcześniej do tego upoważniony lub wymagać tego będą odpowiednie przepisy prawa, do których stosowania Antkop jest lub zostanie zobowiązany.
 
 
« powrót|drukuj